KWW Małgorzata Jacyna-Witt

Drodzy mieszkańcy,

zdecydowałam się kandydować na prezydenta Szczecina. Moja wiedza i doświadczenie, zarówno samorządowe jak i gospodarcze, spowodowały, że wręcz mam obowiązek podjąć się tego zadania. To dla mnie wielki zaszczyt i odpowiedzialność. Wszystkich zapraszam do współpracy, bo nasze miasto jest dla wszystkich. W samorządzie nie ma miejsca na spory ideologiczne, jest miejsce na budowanie dobrobytu i więzi pomiędzy mieszkańcami. Deklaruję, że program wyborczy, który zostanie zaprezentowany w kampanii wyborczej, zostanie przeze mnie w całości zrealizowany. Oświadczam też, że biorę całkowitą odpowiedzialność za kandydatów na radnych Rady Miasta Szczecin startujących z mojego komitetu wyborczego. Będą ciężko pracowali wyłącznie w interesie naszego miasta.

Małgorzata Jacyna-Witt
Kandydatka na prezydenta Szczecina