Jak wypełniać dziennik budowy: obowiązki i dokumentacja w procesie budowlanym

Jak wypełniać dziennik budowy: obowiązki i dokumentacja w procesie budowlanym

Na każdej budowie obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy. Jest to dokument, który umożliwia kontrolę postępu prac oraz stanu wykonanych robót. W niniejszym artykule przedstawimy, jak wypełniać dziennik budowy oraz jakie są obowiązki związane z dokumentacją w procesie budowlanym.

 1. Obowiązki związane z wypełnianiem dziennika budowy

Właściciel budowy ma obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dziennika budowy. Zadaniem tej osoby jest dokładne i terminowe wypełnianie każdej strony, co obejmuje wpis do dziennika na dzień ukończenia danej czynności, informacje o postępach prac oraz wpisy dokumentujące wszelkie zmiany w projekcie.

Ponadto, osoba prowadząca dziennik budowy musi pamiętać o wpisaniu informacji o stanie rzeczywistym prowadzonych robót oraz o wszelkich zastrzeżeniach i uwagach, jakie przedstawiają inwestorzy lub inspektorzy nadzoru budowlanego.

 1. Dokumentacja związana z procesem budowlanym

W procesie budowlanym ważne jest prowadzenie właściwej dokumentacji. Wszelkie dokumenty powinny być dostępne na żądanie inspektora lub inwestora.

Najważniejsze dokumenty związane z procesem budowlanym to:

 • Pozwolenie na budowę – dokument, który umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych.
 • Protokoły odbioru robót – dokument potwierdzający, że wykonane prace są zgodne z wymaganiami określonymi w projekcie.
 • Książka obiektu – dokumentacja budowlana, w której zapisywane są wszelkie informacje związane z budową.
 • Plan zagospodarowania terenu – dokument określający przeznaczenie terenu.
 1. Jak wypełniać dziennik budowy?

Wypełnianie dziennika budowy jest prostym procesem, jednak wymaga od osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokładności i terminowości. Poniżej przedstawimy, jak krok po kroku wypełnić dziennik budowy:

 • Wypełnij nagłówek – wpisz datę rozpoczęcia prac, numer budowy oraz dane osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie prac budowlanych.
 • Dodaj informacje o postępie prac – wpisz informacje związane z postępami robót i zakończonymi pracami.
 • Wpisz informacje o zmianach w projekcie – jeśli w trakcie prac wystąpią zmiany w projekcie, wpisz je do dziennika budowy i poinformuj o tym właściciela budowy.
 • Dokumentuj zastrzeżenia i uwagi – wpisz wszelkie uwagi i zastrzeżenia, jakie przedstawiają inspektorzy lub inwestorzy.
 1. Wnioski

Wypełnianie dziennika budowy oraz prowadzenie właściwej dokumentacji to kluczowe kroki w procesie budowlanym. Dokładne i terminowe wypełnianie dziennika pozwala na kontrolę postępu prac, natomiast prowadzenie odpowiedniej dokumentacji jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do przeprowadzenia odbioru robót.

 1. Najczęstsze problemy związane z wypełnianiem dziennika budowy

Najczęstszym problemem związanym z wypełnianiem dziennika budowy jest brak dokładności i terminowości w dokonywaniu wpisów. Często zdarza się również, że osoby odpowiedzialne za prowadzenie dziennika nie są w pełni zaznajomione z obowiązującymi procedurami i wymaganiami. Osoby prowadzące dziennik budowy powinny regularnie uczestniczyć w szkoleniach związanych z przepisami budowlanymi i dokumentacją.

Author: jacyna-witt.pl